ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР

Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол Соёлын салбарын мэдээ мэдээлэл

Соёлын биет бус өв тээгчдийн өргөдөлийг хүлээн авч, бүртгэж байна.

2013-02-18 11:22:18

Соёлын биет бус өв, түүнийг өвлөн уламжлагчийг судлан тогтоох, бүртгэн баримтжуулах, бүртгэл-мэдээллийн сан бүрдүүлэхтэй холбогдуулан  Говьсүмбэр аймгийн музейгээс соёлын биет бус өв тээгчдийг бүртгэж байна.
ҮҮНД: Дараах
маягтын дагуу өргөдөлөө гарган 2013-2-20ноос 2013-3-28 хүртэл хүлээн авч бүртгэнэ.   

 

 

Ангилал : Соёлын салбар | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (36) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн Боловсролын салбарын тоон мэдээлэл

2012-11-27 15:40:55

2012-2013 оны хичээлийн жилд аймгийн хэмжээнд хүүхдийн 8 цэцэрлэгийн  өдрийн 36 бүлэгт 1114 хүүхэд, хувилбарт сургалтанд 232 хүүхэд хамрагдаж цэцэрлэгийн хамран сургалт 79,1%  /1-4 насны аймгийн хүн амын тоо 1407 2011 оны байдлаар/  сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын бохир жин 100.2 хувьд хүрсэн байна. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй цэцэрлэгүүдийн хүчин чадал нь 700 ортой боловч одоогийн байдлаар  1114 хүүхэд хүлээн авч  59 хувийн илүү буюу норм хэтрүүлэн сургаж байна. /2013 онд Канад загварын цэцэрлэг ашиглалтанд орж цэцэрлэгийн хамран сургалт 89% болно/.

Ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн 107 бүлэгт 2967 хүүхэд суралцаж байгаагаас бага ангид 1426, дунд ангид 953, ахлах ангид 588 хүүхэд суралцаж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдийн хүйсийн индекс  0,99 буюу өмнөх жилүүдтэй харьцуулбал хөвгүүдийн боловсрол эзэмшилт нэмэгдсэн байна.

Сурагчдийн тэгш суралцах бололцоог хангах, эмзэг бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эзлэх хувь нэмэгдсэн байна. ЕБС-д 518 малчдын хүүхэд суралцаж байгаа нь нийт сурагчдын 17,4% -ийг эзэлж байна.

2012-2013 оны хичээлийн жилд 6 настай 1 дүгээр ангид шинээр 307 хүүхэд элсэн суралцаж байна. Өмнөх онтой харьцуулбал 50 сурагчаар нэмэгдсэн байна.  Энэ жил 5-р ангийг 297,9 дүгээр ангийг 311, 11-р ангийг 264 хүүхэд төгсөнө.

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтаар 2010 онд 15  дугаар байр, 2011 онд 11-р байр эзэлж байсан бол 2012 онд 8 дугаар байранд орж Монгол хэл, Газарзүй, Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн дундаж оноо улсын дунджаас 12-28 бүхэл оноогоор илүү байна.

Албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтанд 78 иргэд хамрагдсанаас бага боловсролд 16, суурь боловсролд 23, бүрэн дунд боловсролд 39 иргэд хамрагдаж байна.

2012-2013 оны хичээлийн жилд  аймгийн хэмжээнд мэргэжлийн багшийн хангалт сургуулийн өмнөх боловсролд 96.2% буюу өмнөх оноос 5%-иар, Ерөнхий боловсролын сургуулийн мэргэжлийн багшийн хангалт 99,8%-д хүрч нийт үндсэн багшийн эзлэх хувь 64 %-д, эрэгтэй багшийн эзлэх хувь 16.9%-д хүрч өмнөх оноос 3.8 хувиар ахисан байна. Нийт багш нарын дунд зөвлөх багш 1, тэргүүлэх багш 24, заах аргач 58 буюу нийт багш нарын 83 багш буюу 48% нь мэргэжлийн зэрэгтэй багш эзэлж байна. Боловсролын түвшингээрээ 8% нь магистр, 63,7% нь бакалавар, 27,4% нь дипломын боловсролтой байна. 

 

Шийдвэрлэх асуудал:

1.    2013 оны төсөвт 5 цэцэрлэгт 7 бүлэг нэмэх тухай төсвийн төсөл гаргасан

2.    Цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл, тоглоомын хангалтыг жил бүр нэмэгдүүлэх

3.    Сүмбэр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг, зураг төсөв, техникийн нөхцөл бэлэн болсон тул өргөтгөл, барилгын ажлыг дэмжих

4.    Сургуулийн самбар,багш, сурагчийн ширээ сандлыг шинэчлэх

БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР

 

Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (74) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Бүжгийн найруулга, бүжгийн багшийн эчнээ сургалтын зарлал

2012-11-20 13:38:41

http://share.gogo.mn/Jt1yLGFkNJ81191353389830/SUIS.jpg

Дээрх холбоосноос Бүжгийн найруулга, бүжгийн багшийн эчнээ сургалтын зарлалыг татаж авна уу?

Ангилал : Соёлын салбар | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (13) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

НОМЫН БАЯР-2012 ӨДӨРЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2012-11-09 09:43:19

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр “Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай” 158 дугаар соёрхон  батлаж, жил бүрийн 9 сарын гурав дахь долоо хоногт өргөнөөр ёслон тэмдэглэхээр болсон. Энэ ажлын хүрээнд Сургууль, анги, хамт олон, хүүхэд, залуучууд ард иргэдийн ном унших сонирхолыг төрүүлэх, өргөнөөр оролцуулах номын үзэсгэлэн, номын худалдаа , ном солилцох, бэлэглэх, хандивлах, тэргүүний уншигчдийг тодруулах, орон нутгийн зохиолчдын гарын үсэгтэй номын үзэсгэлэн, уламжлалаа сэргээж, “НОМЫН САЙН НӨХӨР” тэмдэгтэнг олноор төрүүлэх, номын баярын өдөр бүх нийтээр ном эрдмийг сурталчлахаар 9 сарын 21 өдөр Аймгийн Засаг даргын тамгийн газар, Боловсрол, соёлын газар, Нийтийн номын сан, Соёлын төвүүд хамтран “Номын баярын өдөр”-ийг хамтран зохион байгуулласан.

Уг арга хэмжээнд Ерөнхий боловсролын сургуулиуд, Цэцэрлэгүүд, Соёлын байгууллагууд, Иргэд, эцэг, эхчүүд, Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд илдэвхитэй сайн оролцож 400 гаруй хүн хамрагдсан.

 

Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (122) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“Монголын Нууц Товчоо бидний амьдралд” зохион бичлэгийн уралдааны удирдамж

2012-11-09 09:33:10

 

Зорилго: Сурагчдын дунд “Монголын Нууц Товчоо” зохиолыг уншиж судлах, түүхэн ач холбогдолыг ойлгож ухамсарлах, уншиж судалсан зүйлсийнхээ тухай санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, эх хэлээрээ уран яруу найруулан бичих чадварыг нь хөгжүүлэн, дэмжих, урамшуулахад оршино.

Хамрах хүрээ: ЕБС-иудын 7-8-р ангийн сурагчид

Хугацаа: 2012 оны 11 сарын 28

Уралдааны уриа: “Монголын Нууц Товчоогоо судалж

                      Монгол хүүхдийн ухаанаар гайхуулцгаая.”

Зохион байгуулагч: Говьсүмбэр аймгийн Боловсролын Газар, ЕБС-иуд, Аймгийн Утга Зохиолын Салбар

Зохион байгуулалт:

1.    Сургууль тус бүр сурагчдын сонирхолд тулгуурлан 7-8-р ангийн сурагчдаа уралдаанд өргөнөөр хамруулах

2.    Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдээр сургуулийн хэмжээний үзэсгэлэн гаргаж, сурагчид, эцэг эх, олон нийтийн хүртээл болгох

3.    Сургууль тус бүрээс шилдэг 3 зохион бичлэгийг 2012 оны 11-р сарын 27-ны 17цагаас өмнө Боловсрол Соёлын Газарт ирүүлнэ.

4.    Боловсролын газраас томилсон шүүгчдийн бүрэлдэхүүн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийг уншиж, тодорхой шалгуурын дагуу шүүн шилдэг бүтээлүүдийг шалгаруулна.

5.    Сургуулийн захиргаа, МХУЗ-ын багш нар уралдаанд оролцох сурагчдыг дэмжиж ажиллана.

 

Тавигдах шаардлага:

1.    Уралдаанд оролцох сурагчид “Монголын Нууц Товчоо” зохиолыг сайтар уншиж, судалсан байх

2.    Зохион бичлэгийг сурагчид А4-ийн хэмжээтэй бичгийн цаасан дээр өөрийн гараар, цэвэр, гаргацтай бичсэн байх

3.    Зохион бичлэгийн үгийн тоо 50-70 байх

4.    Зохион бичлэгт “Монголын нууц товчоо” зохиолын ач холбогдол, сургамжит санааг өөрийн үгээр, уран яруу илэрхийлэн тусгасан байх

5.    Зохион бичлэгийн  утга санаа  уралдааны сэдэв, урианд уялдсан байх

 

Шагнал урамшуулал:

Уралдаанд идэвх чармайлт гарган зохион байгуулсан байгууллага, удирдах ажилтан, эцэг эх, сурагчдыг Боловсролын газрын зүгээс шагнаж урамшуулна. Уралдаанд ирүүлсэн шилдэг зохион бичлэгүүдээр үзэсгэлэн гаргаж, аймгийн сонинд нийтлүүлэн нийтийн хүртээл болгон, сурталчилна.

 

 

Удирдамж боловсруулсан: Мэргэжилтэн                    Э. Бямбасүрэн

Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (59) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“Монголын Нууц Товчоо ба Хүүхэд” зохиолын хүүхдийн дүрүүдээр дүрийн тоглолт, уралдааны удирдамж

2012-11-09 09:29:45

 

Зорилго: Сурагчдын дунд “Монголын Нууц Товчоо” зохиолыг уншиж судлах, түүхэн ач холбогдолыг ойлгож ухамсарлах, уншиж судалсан зүйлсийнхээ тухай санал бодлоо чөлөөтэй солилцох нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, жүжгийн урлагийн тухай ойлголт, авъяас чадварыг нь хөгжүүлэн дэмжих, урамшуулахад оршино.

Хамрах хүрээ: ЕБС-иудын 8-9-р ангийн сурагчид

Хугацаа: 2012 оны 11 сарын 29

Уралдааны уриа: “Монголын Нууц Товчоогоор аялаж

                     Монгол хүүхдийн ухаанаар гайхуулцгаая. ”

Зохион байгуулагч: Говьсүмбэр аймгийн Боловсролын Газар, ЕБС-иуд, Аймгийн Утга Зохиолын Салбар

Зохион байгуулалт:

1.    Сургууль тус бүрээс жүжгийн нэг хамтлаг оролцоно. “Монголын нууц товчоо зохиол”-ын хүүхдийн дүрийн хэсгүүдээс сонгон дүр бүтээнэ.

2.    Уралдаанд оролцох хамтлагуудыг сургуулийн захиргаа, АУБ, мэргэжлийн багш нар, эцэг, эхчүүдийн зүгээс дэмжиж ажиллана.

3.    Жүжигчилсэн тоглолтыг хөгжимт, хошин, адал явдалт гэх мэт ямар ч төрлөөр найруулан, тоглож болно.

4.    Нэг хамтлагийн тоглолт  40-60 минут үргэлжилнэ.

5.    Уралдааныг Боловсролын газраас томилсон шүүгчид, тодорхой шалгуурын дагуу шүүн явуулна.

6.    Сургуулийн захиргаа, АУБ нар уралдааныг үзэж, сонирхох сурагчид, эцэг эхээ сайтар зохион байгуулан үзүүлнэ.

Тавигдах шаардлага:

1.    Хамтлаг сонгосон дүрийн хэсгээс хамааран хэдэн ч гишүүнтэй байж болно.

2.    Дүрийн тоглолтын зохиолыг “Монголын нууц товчоо” зохиолын хүүхдийн дүрүүдээс  сэдэвлэн түүхэн, өвөрмөц, шинэлэг, сургамжит санааг тусгасан байх

3.    Дүрийн тоглолтын утга санаа  уралдааны сэдэв, урианд уялдсан байна.

4.    Тайзны засал, чимэглэлийг хямд, гарын доорх материал ашиглан бэлтгэх

5.    Хамтлагийн бэлтгэл, тайзны соёл, хувцаслалт, зохион байгуулалтыг сайтар хангаж оролцох

6.    Жүжигчдийн үг хэллэг тод, цэвэр байх

7.    Хөгжим, техник хэрэгсэлээ сайтар бэлтгэсэн байх

8.    Оролцогчдын бүтээлч сэтгэлгээ, багаар ажиллах, жүжиглэх ур чадварыг чухалчлах

9.    Тоглолтын хугацааг нарийн баримтлах

10.  Багууд дүрийн болон зохиолын судалгааг сайтар хийсэн байх

Шагнал урамшуулал:

Дүрийн тоглолтыг идэвх чармайлт гарган зохион байгуулсан байгууллага, удирдах ажилтан, эцэг эх, сурагчдыг Боловсролын газрын зүгээс шагнаж урамшуулна. Дүрийн тоглолтуудын бичлэгийг хийж, орон нутгийн телевизээр нэвтрүүлнэ.

                        

Удирдамж боловсруулсан: Мэргэжилтэн                    Э. Бямбасүрэн

 

Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (66) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн өмнөх боловсролын 2013 îíû òºñâèéí òºñлийн танилцуулга

2012-11-07 12:22:36

1.Òîãòìîë çàðäàë:

2012 îíä

2013 îíä

Ǻð¿¿

Öàõèëãààí

Öýâýð áîõèð óñ

Õàëààëò

Öàõèëãààí

Öýâýð áîõèð óñ

Õàëààëò

Öàõèëãààí

Öýâýð áîõèð óñ

Õàëààëò

20584,5

26277,8

86088,7

18779,2

26564,9

80398,2

1805,3

-287,1

5690,5

Сүмбэр сумын 5-р цэцэрлэгийн халаалтын талбайг дахин хэмжиснээр халаалтын талбай багассан. Гэрэл цахилгаан, цэвэр бохир усны зардлыг өмнөх оны гүйцэтгэлд харьцуулан тооцов.

 

Ангилал : Төсөв, санхүү | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (53) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын төлөвлөгөө

2012-11-06 16:44:32

http://share.gogo.mn/i8jLMII0Gq63611352191476/il tod baidliin tuluvluguu.doc

Òà á¿õýí Áîëîâñðîëûí ãàçðûí èë òîä áàéäëûí òºëºâëºãººã äýýðõ õîëáîîñíîîñ òàòàæ àâ÷ ñîíèðõîíî óó?

Ангилал : Төсөв, санхүү | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (58) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2012-11-06 16:01:20

 

Д/Д

Үйл ажиллагаа

Чанар

Хугацаа

 

1.    Тогтолцоог шинжлэх замаар авилгатай тэмцэх

 

1

 

 

 

Боловсрол, соёлын салбарын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, “ Шилэн түрийвч” аян өрнүүлнэ.

 

Төрийн үйлчилгээг ил тод болгоно.

 

 

Сар бүр

 

2

Ил тод хүний нөөцийн хөтөлбөр боловсруулна.

Төрийн үйлчилгээг ил тод болгоно.

 

2 өдөр

 

3

Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгоно.

Төрийн үйлчилгээг ил тод болгоно.

 

Сар бүр

 

2.  Боловсрол олгох замаар авилгаас урьдчилан сэргийлэх

 

1

Байгууллага дотор авилгатай тэмцэх өдөр 7 хоног буюу сарын аян өрнүүлэх

Салбарын түвшинд авилгаас урьдчилан сэргийлнэ.

 

Улирал бүр

 

2

Монгол улсын авилгын эсрэг хуулийг сурталчилж, байгууллага дотроо сургалт зохион байгуулах

Салбарын түвшинд авилгаас урьдчилан сэргийлнэ.

 

4 өдөр

 

3.  Сахин мөрдүүлэх замаар авилгатай тэмцэх

 

1

Төрийн албан хаагчдаар авилгалд үл автуулах тухай тангараг өргүүлэх

Салбарын түвшинд авилгаас урьдчилан сэргийлнэ.

 

1 өдөр

 

2

Төрийн албаны ёс зүйн дүрмийг сахиулах

Салбарын түвшинд авилгаас урьдчилан сэргийлнэ.

 

1 өдөр

                                                

Ангилал : Төсөв, санхүү | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (128) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2012 ОНЫ 8 ,9 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2012-11-06 15:59:41

 

ÁÑÃ-ûí 8, 9 ñàðûí òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéã Òà á¿õýí äýýðõ õîëáîîñíîîñ òàòàæ àâ&i